لندرور Land Rover در راستای معرفی آخرین محصول از خودروهای شاسی‌بلند SUV اقدام به راه‌اندازی یک کمپین بازاریابی کرده‌است. این کمپین بر پایه تجربه اکتشاف‌های جدید با لندرور طرح‌ریزی شده‌است...