بستن

open happiness

۲مزه-احساس؛-کمپین-تبلیغاتی-کوکاکولا-بصورت-یکپارچه-و-جهانی
تبلیغات

احساس را مزه کن؛ کمپین تبلیغاتی کوکاکولا در سال ۲۰۱۶ عوض شد

تمامی کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی کوکاکولا در چند سال اخیر حول یک موضوع اجرا می‌شد و در بسیاری مواقع با توجه به بازارهای هدف مختلف بومی‌سازی و متفاوت اجرا می‌شد.
بیشتر بخوانید