ارتقا فرهنگ رانندگی : زندگی دنده عقب ندارد!

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

آژانس تبلیغاتی بادکوبه همراستا با اجرای تعهدات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی CSR دست به ساخت یک تیزر تبلیغاتی اجتماعی زده است.
در تیزر تبلیغاتیِ “زندگی دنده عقب ندارد!” به یکی از معذلات فرهنگی در رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی اشاره شده است: دنده عقب رانندگی کردن در خیابان‌ها و اتوبان‌های شهر.
badkoobeh-banner
ایدۀ اولیه این تیزر به گفتۀ خود آژانس تبلیغاتی بادکوبه، برگرفته از نمونه‌های خارجی است؛ اما ساخت تیزری کاملاً هماهنگ با ساختار اجتماعی، هنجارهای جامعه و فرهنگ رانندگی در ایران، نتیجه‌ای بسیار خوب و تیزری تاثیرگذار را به ارمغان آورده است.

با هم نگاهی داشته باشیم به این تیزر تبلیغاتی:

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0