برنج میزبان در گذشته، سر از آینده درمی‌آورد

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

مهمان، میزبان را خورد ( شب گذشته مهمانان میزبان را خوردند )

عبارت بالا محور تیزر تبلیغاتی جدید یکی از شرکت‌های غذایی است که از تلویزیون پخش می‌شود.
آنونس این تیزر با نریشن narration عبارت فوق و لوکیشینی از تهران قدیم شروع می‌شود. حال و هوای ابتدایی تیزر به شکلی انتخاب شده که فریاد کودکِ روزنامه‌فروش با عبارت «روزنامه، روزنامه، خبر مهم! شب گذشته مهمانان میزبان را خوردند!»، دهۀ 1320 را برای مخاطبین تداعی می‌کند.
مهمان میزبان را خورد
در همین حین، در سکانس بعدی به نمایش اتفاق‌های رخ داده در «شب گذشته» یعنی لوکیشن مهمانی می‌پردازد که در عین ناباواری مهمانان در یک فضای کاملاً امروزی، دور یک میز نشسته‌اند و در انتظار حضور میزبان بر سرِ میز هستند؛ در سکانس‌های آخر خانم میزبان با یک دیسِ پلو (برنج میزبان) وارد می‌شود و یکی از مهمانان به طنز بیان می‌کند: « فردا در روزنامه‌ها می‌گویند که دیشب مهمانان میزبان را خوردند.»
حال سوالی مطرح می‌شود که ارتباط تصویریِ 70 ساله بین این اتفاق با فاصلۀ یک شب در تیزر برنج میزبان با چه هدفی در نظر گرفته شده است!!!
من حتی با قرارگیری این دو عکس در کنار هم نیز نتوانستم ارتباطی برقرار کنم، چه برسد به این تیزر که مسلماً قبل از نمایش، بسیار مورد بررسی شرکت تبلیغاتی و مدیران شرکتِ برنج میزبان قرار گرفته است!!؟

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0