بسته بندی بیرون‌بر مک‌دونالد McDonald's

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

مک‌دونالد McDonald’s معمولاً در عرضه بسته‌بندی‌های مختلف هم در جهت صرفه‌جویی و هم کاربردی در صنعت غذایی پیشتاز بوده و هست.
این با نیز مک‌دونالد با طراحی یک پاکت غذای بیرون‌بر Takeout با نام «Mcdonalds Bagtray»  یا پاکت سینی مکدونالدز در این عرصه دست به یک نو آوری زده است.

BagTray-Final

مشتری در این بسته بندی می‌تواند سفارش غذای خود را از مک‌دونالد دریافت و حمل کند.
هنگام استفاده در ماشین، پشت میز، پارک و یا هر جای دیگر، تنها کافی است با بریدن قسمت فوقانی پاکت ، محتوای پاکت مک‌دونالد همانند یک سینی به راحتی قابل استفاده است.

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0