بهترین شرکت پست دنیا متعلق به کدام کشور است؟

بهترین شرکت پستی جهان
به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

در آخرین گزارش توسعه پستی ، اتحادیه جهانی پست خدمات پستی 172 کشور را بررسی کرده است. این بررسی خدمات پستی کشور های مختلف را بر اساس چهار مؤلفه اصلی قابلیت اطمینان، دسترسی، ارتباط و انعطاف پذیری رتبه بندی می کند. در رتبه بندی بهترین شرکت خدمات پستی دنیا در سال 2021 سوییس کماکان در رتبه اول قرار گرفته است.

بهترین شرکت خدمات پست در جهان

در مقایسه با رتبه بندی سال 2021، با کاهش اثرات همه گیری کووید، تمام کشورهایی که جزو ده کشور بهترین شرکت خدمات پست جهان قرار داشتند به غیر از هلند و فرانسه، شاهد افزایش امتیاز شاخص خود بودند. امتیاز سوئیس در این رتبه بندی بر روی عدد  100 ثابت باقی مانده است. یکی از کشورهایی که به تازگی وارد این لیست شده است چین است. چین با کسب 18.1 امتیاز در یک سال توانسته وارد لیست ده کشور برتر بهترین شرکت خدمات پستی جهان شود.

الگوریتم گوگل ، همه چیز درباره آپدیت اکتبر 2023 Core Algorithm Update

میانگین امتیاز تمام این کشورها در رتبه بندی بهترین شرکت خدمات پست دنیا با افزایش 1.8 امتیازی به 31.8 امتیاز از 100 رسیده است. بخش ‌هایی از امتیازات کسب شده مربوط به قابلیت اطمینان، دسترسی و انعطاف‌پذیری است. امتیاز مربوط به ارتباط – که مربوط به خدمات ارائه شده به مشتریان است – کمترین تاثیر را در امتیاز بندی داشته است. این بخش با 3 امتیاز از 100 امتیاز کمترین میزان امتیاز را از میان این چهار بخش دارد.

بهترین شرکت پست دنیا

منبع: statista.com

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0