بیلبوردهای نوروزی تاژ و صاف برای مسافرین نوروزی 93

در چند سال اخیر با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش سفرهای خارجی، شاهد افزایش سفرهای داخلی بوده‌ایم.

برندهای تاژ و صاف برای برندینگ در نوروز سال 1393، مسافرین نوروزی را بعنوان گروه مخاطبین خود قرار دادند. این دو برند نیز با پیش‌بینی افزایش سفرهای نوروزی در سال 1393 به شهرهای شمالی کشور، با رونمایی بیلبوردهایی در شهرهای مختلفِ استان مازندران کمپین نوروزی خود را اجرا کردند.

مطالعه بیشتر: بیلبوردهای تاژ در سال 92

مسیرهای منتهی به پلور، قائم شهر، ساری، چالوس، بابل، نور، محمودآباد، مرزن آباد، تنکابن، رامسر، حاجی‌کلا، بیشه‌کلا و امیررود مناطقی بودند که این دو برند بیلبوردهای خود را در معرض دید مسافرین نوروزی 93 قرار دادند.

بیلبوردهای نوروزی 1393 برند صاف در مازندران با شعار «سال نو تمیزی از نو»:
سال نو - تمیزی از نو
بیلبوردهای نوروزی 1393 برند تاژ در مازندران با شعار «سال نو تاژ نو»:
سال-نو-تاژ-نو
طبق اعلام مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، بیش از 9 میلیون شب اقامت از 28 اسفند 92 تا 13 فروردین ماه امسال در مازندران گزارش شده است که این آمار، مازندران را رکورددار سفرهای نوروزی سال 93 نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان گفت با توجه به آمار فوق و از طرفی کاهش تیزرهای تلویزیونی برندهای تاژ و صاف در ایام نوروز 93، هدف گذاری برندهای تاژ و صاف برای برندینگ در جایگزینیِ رسانه از تلویزیون به بیلبورد و هدف قراردادنِ مسافرین نوروزی 93 در استان‌های مقصد برای مسافرین نوروزی 93 مناسب بوده است.