بیلبورد هوشمند برای ماشین اسمارت Smart

یکی از بزرگترین مشکلات شهری این روزها پیدا کردن جای پارک برای خودوری شخصی است. نبود جای پارک باعث می‌شود راننده دقایق زیادی را در کوچه و خیابان به دنبال جای پارک بگردد و در نهایت هم در صورت پارک کردن منتظر جریمه از سوی پلیس باشد. همین موضوع ایده‌ای شده است برای خودروی کوچک اسمارت Smart که متعلق به برند معظم مرسدس بنز است.
SMART-CAR
در این ایده تبلیغاتی به‌جای استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی نصب شده در سطح شهر از بیلبوردهای متحرک هوشمند Smart pop up billboards استفاده شده است!
بیلبوردی سفید طراحی شده و روی آن نوشته شده است: Smart Car. Great Parking. اما جای خالی و سفید بیلبورد به‌وسیله ماشین هایی که در سطح شهر پارک کرده‌اند پر می‌شود!
SMART-CAR-2
بهتر است با هم ویدئوی مربوط به این ایده تبلیغاتی خلاقانه از برند اسمارت را ببینیم: