تبلیغات بانکداری جامع

به طور کلی نقش روابط عمومی ها در همراهی و پیاده سازی بانکداری جامع، مدیریت ارتباطات با هریک از بخش های هدف در این شیوه نوین بانکداری است. لذا همسو سازی فعالیتهای تبلیغاتی برای انتقال پیام صحیح به هر یک از این بخش ها از اولویتهای این واحد است.
بدین ترتیب طراحی کمپین های پیشبردی برای هر یک از بخش های بانکداری جامع متناسب با اهداف از پیش تعیین شده نیازمند تجدید ساختار و منابع برای پاسخگویی به این نیاز جدید بانک هاست. از این روست که روابط عمومی ها یکی از واحدهای بانکی هستند که باید خود را نسبت به شناخت مناسب از این شیوه بانکداری ، مخاطبان آن ، رسانه های مورد علاقه ، پیامهای اصلی ، متناسب سازی بودجه با اهداف هر بخش ، سنجش اثربخشی و … به سرعت آماده و مهیا کنند.

در این میان تبلیغات یکی از مهمترین روش های ارتباطی در بازاریابی خدمات بانکی به شمار می‌رود. از این رو در حوزه بانکداری جامع نیز این شیوه ارتباط با مشتریان مورد توجه ویژه قرا ر دارد.اما نکته قابل تامل در تبلیغات بانکداری جامع تفکیک اهداف ، محتوا، رسانه های انتخابی، بودجه و اپر بخشی هربخش به صورت مجزاست.

مطالعه بیشتر: شبکه های اجتماعی آینده بانکداری

در این مجال کوتاه نگاهی مختصر به برخی از تبلیغات بانکهای بین المللی به تفکیک اجزای بانکداری جامع شامل بانکداری شرکتی ، اختصاصی ، خرد و مجازی خواهیم داشت . بی تردید هدفگذاری ، طراحی کمپین ، بهره برداری از رسانه های موثر ، تولید محتوا ، سناریوهای بودجه بندی و تصمیم به استفاده از هریک از 4 عنصر پیشبرد شامل تبلیغات ، فروش حضوری ، بازاریابی مستقیم و روابط عمومی مجال بحثی گسترده تر را طلب می کند.

بانکداری شرکتی
به صورت کلی پیامهای اصلی در بانکداری شرکتی را می توان به نقش بانک در مدیریت منابع مالی ، تامین مالی و کمک به توسعه کسب و کارها ، همراهی شرکت در بازارهای نو و …دانست .

تبلیغ شماره 1 : در این آگهی بارکلیز شرکتی با استفاده از استعاره پیچهای خطرناک مسیر، بر حمایت از شرکت ها در تصمیم گیری ها و زمانهای سخت تاکید می کند.
1
تبلیغ شماره 2 :
در این آگهی، بانک ING ، با عنوان کردن خود به عنوان شریک تجاری شرکتهای متوسط ، تامین هزینه های سرمایه گذاری برای خرید دستگاه و ماشین آلات را وعده می دهد.
2
تبلیغ شماره 3 :
بانک HSBC در این آگهی بر شناخت فرصتهای سرمایه گذاری ، حتی در شرایطی که کمتر انتظار می رود ، تاکید می کند.
3

بانکداری اختصاصی
در این شیوه بانکداری تاکید اصلی بر نمایش تفاوتهای این دسته از مشتریان ، تامین نیازهای خاص مالی و بانکی آنها و به طور کلی جایگاه آنها نزد بانک است.
تبلیغ شماره 4: موسسه مالی Julius Baer در این آگهی فضایی لوکس را به تصویر می کشد و با ارائه نمونه ای از مشتریان بانکداری اختصاصی طبقه مشتریان خاص و ویژه خود را مشخص می کند.
4
تبلیغ شماره 5: در این آگهی تصویر یکی از نمادهای تشریفات VIP و در شعار نیز نام مشتری بانکداری اختصاصی را می بینیم که با نام بانک جایگزین شده است.
5
تبلیغ شماره 6 : موسسه اعتباری Suiss با استفاده از جذابیت ستاره مسابقات تنیس، راجر فدرر به عنوان مشتری خدمات بانکداری اختصاصی این موسسه ، بیننده را به استفاده از این خدمات ترغیب می کند.
6

تبلیغات بانکداری مجازی
در تبلیغات این شیوه بانکداری، تاکید بر ارایه خدمات به صورت مجازی است . عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات و تنوع محصولات قابل ارایه در این شیوه در تبلیغات مد نظر است . لازم به توضیح است تفاوت بانکداری مجازی یا مستقیم با بانکداری الکترونیک در آن است که بانکداری مجازی یا مستقیم از اجزای مدل کسب و کار بانکداری جامع هستند در حالی که بانکداری الکترونیک تنها کانال توزیع خدمات و محصولات بانکداری است .
تبلیغ شماره 7: این آگهی با استفاده از تقابل معنایی شاخه های درخت و شعب بانک بیننده را به استفاده از خدمات بانکداری مجازی ترغیب می کند.
7
تبلیغ شماره 8 : دوحه بانک با مقایسه دو تصویر از ابزارهای بانکداری سنتی و ابزارهای نوین بانکداری مجازی و تاکید بر نظم و زیبایی و به روز بودن ابزار جدید، بیننده را به استفاده از این خدمات تشویق می کند.
emailer_OLB
تبلیغ شماره 9 : با بانکداری مجازی در هر موقعیتی همیشه و همه جا به خدمات بانکی دسترسی خواهید داشت.
9

تبلیغات بانکداری خرد
این شیوه بانکداری در کشور سابقه طولانی دارد و تبلیغات در این حوزه در مرحله بلوغ خود است با این حال بانکها در این بخش بیشتر بر ارایه خدمات سپرده و وامهای مصرفی و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک متمرکز هستند .
تبلیغ شماره 10 : این آگهی تحقق آرزوهای مشتری را با استفاده از وامهای بانکداری خرد تصویرمی کند.
10
تبلیغ شماره 11 : این اگهی در شعار تبلیغی خود تعدد خدمات بانکداری خرد و بهره برداری عموم را از این خدمات مطرح می سازد.
11
تبلیغ شماره 12 : این آگهی استفاده از وام های خرید و ارتقاء مسکن را تشویق می کند.
12

سخن پایانی:
مفهوم جامعیت در بانکداری جامع تنها به تنوع مشتریان این شیوه بانکداری اشاره ندارد . مفهوم دیگر آن ، آمادگی همه واحدهای بانک برای استقرار و پشتیبانی از بانکداری جامع است.