تبلیغات جدید از بنیاد جهانی طبیعت WWF

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

طرح‌های تبلیغات چاپی جدید بنیاد جهانی طبیعت WWf از مخاطبین می‌خواهد در مقابل نگهداری و حفاظت از محیط زیستِ خود دقت کنند.

WWF: جنگل
اگر جنگل‌ها را نجات بدهیم، هوای پاک را نجات داده‌ایم.
5_aotw_3
WWF: نهنگ
اگر محیط زیست را حفظ کنیم، زندگی‌مان را حفظ کرده‌ایم.
3_aotw_10
WWF: انرژی
اگر انرژی را هدر بدهیم، زمین باید هزینه آن را بپردازد.
4jpg_aotw
WWF: یخ
اگر یخ‌ها آب شوند، زندگی نیز آب می‌شود.
2_aotw_9

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0