تبلیغات پارس آنلاین در بازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید

پارس آنلاین از جدیدترین شیوه تبلیغات هوشمند در بازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید استفاده کرد. آژانس تبلیغاتی Balfour Group اولین امکان تبلیغ هوشمند بر روی بردهای تبلیغاتی دور زمین فوتبال را ارائه داده است.
بدین ترتیب شرکت‌های سفارش دهنده آگهی میتوانند با هزینه‌های بسیار کمتر و بصورت هدفمندتر تبلیغ خود را به مخاطبین خود نمایش دهند. در این نوع از تبلیغات، آگهی سفارش دهنده را می‌توان فقط در برخی از گیرنده‌ها نمایش داد و همانطور که در بازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید مشاهده کردیم تبلیغات پارس آنلاین تنها برای تماشاچیان تلویزیونی ایران نمایش داده می‌شد.
تبلیغات پارس آنلاین در بازی رئال مادرید
ویدئوی تبلیغات پارس آنلاین در بازی رئال مادرید با اتلتیکو مادرید :

این نوع از بردها که از تکنولوژی Digital Replacement Technology استفاده می‌کنند به راحتی می‌توانند با همکاری شبکه‌های تلویزیونی پخش کننده مسابقه و آژانس تبلیغاتی، تصاویر زنده را با تبلیغات متفاوت در مناطق مختلف نمایش دهند.
در زیر ویدئویی از این تکنیک را مشاهده نمایید: