تبلیغ خلاقانه برای نخ دندان با برند TePe

بعضی از محصولات هستند که به خاطر نوع کاربردی که دارند ایده‌پردازی و ساخت تبلیغ برای معرفی آنها بسیار سخت‌تر از دیگران است. یکی از این محصولات نخ‌دندان است.

برند TePe به کمک آژانس تبلیغاتی Tbwa ترکیه دست به تبلیغی برای نخ دندان خود با شعار «بگیرید آنچه پنهان است» زده است.

Catch what’s hidden. Now 30m long
tepe1_aotw
tepe2_aotw
tepe3_aotw