وقتی تبلیغ چاپ شده در نشریه بو می‌دهد Cape Rubs

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

شرکت ادویه کیپ Cape Herb & Spice Rubs برای معرفی رایحه خوش اویه‌های خود دست به یک ابتکار خلاقانه زده است.

این شرکت برای نشان دادن عطر خوب ادویه خود در یک نشریه چند طرح را منتشر کرده است که این طرح‌ها بوی رایحه ادویه را می‌دهند.
این تبلیغ چاپ شده در دو صفحه پشت به‌هم قرار گرفته است و چنانچه مخاطب این دو برگه را از هم جدا کند رایحه ادویه را می‌تواند حس کند. جالب اینکه با توجه به تبلیغ ادویه، رایحه نیز متفاوت است.

the-cape-herb-spice-company-cape-herb-spice-rubs-a-perfume-ad-for-food-media-direct-marketing-print-374759-adeevee

72786_CHS Bull Print
استفاده تعاملی از رسانه‌های مونولوگ و تک‌بعدی باعث می‌شود مخاطب بتواند حس جدیدی را از تبلیغ چاپی به‌دست بیاورد.

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0
بیشتر بخوانید:  تبلیغات جذاب بدون حضور محصول در آن و 4 نمونه جدید