تشویق به ورزش با شعار Bring sport to life

یک باشگاه ورزشی در روسیه با نام fitpoint با هدف تشویق مخاطبین به ورزش کردن، با کمک آژانس Geometry Global از تبلیغاتِ چاپی زیر با شعار « ورزش را به زندگی بیاور Bring sport to life » رونمایی کرده است.

در این تبلیغ بارزترین دغدغه مخاطبینِ امروزی، اضافه وزن و چاقی (بزرگ شدن شکم) به نمایش گذاشته شده و
استفاده از لوازم ورزشی در شکم افراد در طراحی این تبلیغ، استعاره از موضوع برطرف کردن این عارضه به وسیلۀ ورزش کردن است.

Bring-sport-to-life-imarketor-1
Bring-sport-to-life-imarketor-2
Bring-sport-to-life-imarketor-3

نظر شما در مورد اثرگذاری این طرح‌ها چیست؟