تعداد کاربران اینترنت موبایل در ایران چقدر است؟

تعداد کاربران اینترنت موبایل در ایران
به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه بهره می گیرند. تعداد کاربران اینترنت موبایل در ایران در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۴ بیش از سه برابر رشد داشته است.

آمارهای ۹ ماهه سال 1395 گویای این نکته است که در زمینه اینترنت، تعداد مشترکان پهن باند سیار بیش از ۲۷ میلیون نفر و تعداد مشترکان پهن بند ثابت به بیش از ۹ میلیون کاربر رسیده است.

طبق اطلاعات موجود تا پایان سال 1395 بیش از 151 میلیون سیم کارت از سوی اپراتورهای چهارگانه در کشور به متقاضیان واگذار شده که از این میان، تنها 80 میلیون و 520 هزار و 249 مورد در وضعیت فعال قرار دارند؛ به عبارت دیگر همچنان نزدیک به نیمی از سیم کارت های کشور غیر فعال هستند!

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور تا پایان سه ماهه سوم سال 1395 به 101.05 درصد رسیده و ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز در همین بازه رقم 38.52 درصد را نشان می دهد.

آمارهای رسمی گویای آن است که بخش قابل توجهی از ایرانیان برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه بهره می‌گیرند و بدین ترتیب تعداد کاربران اینترنت موبایل در ایران بیش از ۲۷ میلیون نفر است.

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0