جاروبرقی بوش ببر را بیدار نمی‌کند

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

تیزر تبلیغاتی جاروبرقی جدید بوش به مخاطب یک پیام مهم را منتقل می‌کند:
جاروبرقی بوش صدا ندارد!
bosch-tiger
در این تیزر تبلیغاتی با قراردادن یک ببر در حالِ خواب در یک اتاق در بسته و مقداری انواع زباله در کنار آن، از یک نفر خواسته می‌شود تا با جارو کردن آنها، آزمایش صدا را انجام دهد.
وقتی جاروبرقی روشن می‌شود، صدای جاروبرقی بوش آنقدر کم است که ببر را بیدار نمی‌کند!

با هم نگاهی بیاندازیم به تبلیغ جاروبرقی بوش:

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0