از نظر شاخص اقتصادی و رفاه اجتماعی ایران در رتبه 123 قرار دارد

شاخص اقتصادی

شاخص اقتصادی و رفاه «لگاتوم» ابزاری منحصر به فرد جهت بررسی چگونگی شکل گیری رفاه و ارتقاء سطح آن در سرتاسر جهان ارائه می‌دهد. ایران در رده بندی شاخص اقتصادی و رفاه اجتماعی در سرتاسر جهان در رتبه 123 قرار دارد. ایران از سال 2011 تاکنون در جدول رده بندی دو پله صعود کرده است.

ایران در زمینه بهداشت و شرایط لازم برای زندگی قوی‌ترین عملکرد را داشته است و همچنین بیشترین پیشرفت نسبت به یک دهه گذشته در زمینه سرمایه اجتماعی اتفاق افتاد. با مشاهده روند بهبود مستمر سطح رفاه بین سال‌های 2015 تا 2019، شاخص اقتصادی و رفاه «لگاتوم» امسال نشان می‌دهد که سطح رفاه برای دومین سال متوالی بالا رفته است.

شاخص اقتصادی ایران

در حالی که رکود در روند صعودی سطح رفاه حداقل تا حدی ناشی از پیامد‌های منفی بهداشتی و اقتصادی همه گیری کووید-19 می‌باشد، در عرصه‌های دیگر نیز نوعی رکود مشاهده می‌شود.

ما برای دومین سال متوالی شاهد توقف روند رونق اقتصادی در دو منطقه مرفه جهان یعنی آمریکای شمالی و اروپای غربی بوده ایم. در چنین شرایطی سطح شاخص اقتصادی در کم رونق ترین منطقه جهان، یعنی جنوب صحرای آفریقا برای یازدهمین سال متوالی بهبود یافته است.

مطالعه بیشتر: فرزند بیشتر زندگی شادتر!

شیوع گسترده کرونا منجر به افزایش عمده آمار مرگ و میر در سرتاسر جهان شده است. کشور‌های مختلف از ابتدای دوران همه گیری تا پایان اکتبر 2021 تقریبا 5 میلیون مورد مرگ و میر ناشی از همه گیری کووید-19 را گزارش کرده اند. شیوع این بیماری همه گیر باعث شده تا سطح رفاه از نظر شاخص اقتصادی و رفاه در همه نقاط جهان به شدت بدتر شود. در این میان آمریکای شمالی بیشترین افت را در این زمینه تجربه کرده است.

شاخص رفاه اجتماعی و اقتصادی ایران

مردم در کانادا و ایالات متحده آمریکا در دو سال گذشته شاهد کاهش سطح رفاه در این کشور‌ها بوده اند. در حالی که همه گیری کرونا و اقدامات انجام شده در این رابطه کاهش سطح رفاه را در پی داشته اما وخامت در وضع حاکمیت از سال 2019 تاکنون، به روند نزولی تغییر سطح رفاه در هر دو کشور کمک کرده است.

در نهایت، مرور وضعیت شاخص اقتصادی و رفاه اجتماعی در جنوب صحرای آفریقا از پیشرفت اندک اما مداوم آن، علی رغم وخامت وضعیت امنیت در این قاره حکایت دارد. بهتر است بدانید که سطح رفاه در 40 کشور جهان در یک دهه گذشته بهبود یافته و میزان فقر شدید در سرتاسر منطقه از 49.9 درصد به 42.3 درصد جمعیت کاهش پیدا کرده است. بخش عمده این پیشرفت ناشی از پیشرفت‌های مداوم در عرصه سلامت و زیرساخت‌ها بوده است.

منبع: www.prosperity.com