نگاهی به تاریخچۀ شعار برند کوکاکولا Coca-Cola Advertising Slogans

زمان مطالعه 3 دقیقه5.9K۲

با گذشت زمان مشاهده و بررسی شعار یا اسلوگن کوکاکولا نه تنها نماینگر هویت برند در آن سال‌ها بوده بلکه نمایی از نیاز بازار در آن دوره را به نمایش می‌گذارد.
download
شعار برند در دورهای مختلف، یک راه ساده و مستقیم برای ارتباط مردم با برند کوکاکولا بوده است.
برخی از شعارهای برند کوکاکولا تمرکز بر میزان فروش این برند داشته، برخی از آنها بر کیفیت محصول و در دوره‌ای بر معرفی مزه و محصول جدید تمرکز داشته است.
download (1)
تایم‌لاین تغییرات شعار برند کوکاکولا از سال ۱۸۸۶ تا کنون:
۱۸۸۶ – Drink Coca-Cola 

۱۹۰۴ – Delicious and Refreshing

۱۹۰۵ – Coca-Cola Revives and Sustains

۱۹۰۶ – The Great National Temperance Beverage

۱۹۱۷ – Three Million a Day

۱۹۲۲ – Thirst Knows No Season

۱۹۲۳ – Enjoy Thirst

۱۹۲۴ – Refresh Yourself

۱۹۲۵ – Six Million a Day

۱۹۲۶ – It Had to Be Good to Get Where It Is

۱۹۲۷ – Pure as Sunlight

۱۹۲۷ – Around the Corner from Everywhere

۱۹۲۹ – The Pause that Refreshes 

۱۹۳۲ – Ice Cold Sunshine

۱۹۳۸ – The Best Friend Thirst Ever Had

۱۹۳۹ – Thirst Asks Nothing More

۱۹۳۹ – Whoever You Are, Whatever You Do, Wherever You May Be, When You Think of Refreshment Think of Ice Cold Coca-Cola

۱۹۴۲ – The Only Thing Like Coca-Cola is Coca-Cola Itself

۱۹۴۸ – Where There’s Coke There’s Hospitality

۱۹۴۹ – Along the Highway to Anywhere

۱۹۵۲ – What You Want is a Coke

۱۹۵۶ – Coca-Cola… Makes Good Things Taste Better

۱۹۵۷ – Sign of Good Taste

۱۹۵۸ – The Cold, Crisp Taste of Coke

۱۹۵۹ – Be Really Refreshed

۱۹۶۳ – Things Go Better with Coke

۱۹۶۹ – It’s the Real Thing 

۱۹۷۱ – I’d Like to Buy the World a Coke (part of the “It’s the Real Thing” campaign)

۱۹۷۵ – Look Up America

۱۹۷۶ – Coke Adds Life 

۱۹۷۹ – Have a Coke and a Smile

۱۹۸۲ – Coke Is It! 

۱۹۸۵ – We’ve Got a Taste for You (for both Coca-Cola & Coca-Cola classic)

۱۹۸۵ – America’s Real Choice (for both Coca-Cola & Coca-Cola classic)

۱۹۸۶ – Red, White & You (for Coca-Cola classic)

۱۹۸۶ – Catch the Wave (for Coca-Cola)

۱۹۸۷ – When Coca-Cola is a Part of Your Life, You Can’t Beat the Feeling

۱۹۸۸ – You Can’t Beat the Feeling 

۱۹۸۹ – Official Soft Drink of Summer

۱۹۹۰ – You Can’t Beat the Real Thing

۱۹۹۳ – Always Coca-Cola

۲۰۰۰ – Coca-Cola. Enjoy

۲۰۰۱ – Life Tastes Good

۲۰۰۳ – Coca-Cola… Real

۲۰۰۵ – Make It Real

۲۰۰۶ – The Coke Side of Life
۲۰۰۹ – Open Happiness

download (5)
download (4)
download (3)
download (2)

لینک کوتاه
https://www.imarketor.com/sLh8o

207 نوشته

2 Comments

 1. GodeDype

  [url=”http://dommtester2.com”]dommtester2.com[/url]
  [url=http://dommtester3.com]dommtester3.com[/url]
  http://dommtester.com
  [url]http://dommtester4.com[/url]
  dommtester1.com

  Абулия

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند