فورد در مورد پیامک زدن در هنگام رانندگی هشدار می‌دهد

یکی از اصلی‌ترین عوامل تصادفات درون شهری پیامک زدن در هنگام رانندگی توسط رانندگان است.
فورد Ford در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با طراحی و انتشار چندین پوستر، توجه رانندگان را به این موضوعِ مهم جلب کرده است.

طرح‌ پوسترهای جدید فورد با شعار You can hit more than a key when you text and drive به راننده این موضوع را خاطر نشان می‌کند که « شما بیشتر از یک کلید را می‌زنید وقتی در حال رانندگی پیامک می‌زنید.»
ford_sms_1_2400
ford_sms_2_2400
ford_sms_3_2400