روند دیجیتال مارکتینگ در سال 2017: وضعیت بازاریابی اینفلونسر Influencer Marketing

بر طبق پژوهش‌های اخیر آژانس‌های بازاریابی Altimeter، Traackr و TopRank اکثر بازاریابان کار با اینفلونسر و راه‌اندازی کمپین‌های مختلف را بیش از حفظ برنامه‌های نرمال تبلیغاتی خود ترجیح می‌دهند.

این گزارش بر اساس داده‌های یک بررسی بین 24 اوت تا 28 سپتامبر 2016 از میان 102 بازاریاب انجام‌شده است. 70 درصد پاسخ‌دهندگان برای شرکت‌هایی با بیش از 1000 کارمند کار می‌کنند:
حدود 43 درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند برند موردنظرشان، از طریق بازاریابی اینفلونسر در حال آزمون‌وخطاست تا به نتیجه برسد، حدود 28 درصد آن‌ها اینفلونسر را تنها در کمپین‌های تبلیغاتی که خودشان راه‌اندازی می‌کنند دخیل می‌کنند. حدود 24 درصد بازاریابان می‌گویند از طریق بازاریابی اینفلونسر تنها فعالیت‌های رو به رشد برندشان را تبلیغ می‌کنند و 5 درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند تمام فعالیت‌های بازاریابی خود را در راستای فعالیت بازاریابی اینفلونسر تنظیم می‌کنند.
influencer-altimeter-070217
برنامه‌های بازاریابی اینفلونسر IM)  Influencer Marketing) در شرکت‌های B2C با آمار 55 درصدی در مقایسه با آمار 15 درصدی شرکت‌های B2B نشان از فعال بودن بیشتر شرکت‌های B2C در این حوزه است.

پاسخ دهنگان معتقدند بازاریابی اینفلونسر بیشترین تأثیر را در کمپین‌های بازاریابی محتوا و کمپین‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی دارد.
بازاریابان می‌گویند دلایل اصلی استفاده از اینفلونسر حمایت برند (94 درصد از این مورد به‌عنوان یک هدف استناد می‌کنند)، افزایش آگاهی از برند (92 درصد) و رسیدن به مخاطبان جدید (88 درصد) است.
goals-altimeter-070217