مسئولیت اجتماعی برند نوشیدنی CSR

شاید خیلی سخت باشد که به کسی که بعد از نوشیدن مشروبات الکلی پشت فرمان می‌نشیند، بگوییم: « اینکار رو نکن چون ممکنه بعدش تیکه بزرگت گوشت باشه ».
اما این‌بار یک برند نوشیدنی این کار را بسیار جذاب والبته تأثیرگذار در یک بار انجام داد، جائیکه 90درصد مراجعه‌کنندگان بعد از خوردن نوشیدنی، رانندگی می‌کردند.

این کمپین پارتیزانی در دو قسمت انجام شد؛
– مرحله اول : ایجاد سوال و تامل مخاطب
– مرحله دوم : پیام و هدف کمپین

در مرحله اول گارسون بطری‌های نوشابه را با قطعاتی از یک خودرو تصادفی باز می‌کند و در مقابل مشتریانی که توضیح می‌خواهند،گارسون به آنها می‌گوید از ماشین کسی است که پس از نوشیدن مشروبات الکلی تصادف کرده است تهیه شده است!
در مرحله دوم این کمپین، بروشوری در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد که توسط QR Code به لینکی ارجاع داده می‌شود و در آن ویدئوهایی از بازماندگان قربانیان تصادفات ناشی از مستی به نمایش گذاشته می‌شود.
72904_7_AF_Itaipava_Abridor_ENG_40x60-2_600
72904_7_AF_Itaipava_Abridor_ENG_40x60-3_600
برند نوشیندی Itaipava در کمپین اجتماعی خود با نام « بطری را بازنکن و رانندگی کن Don’t open a bottle and drive » به شکل بسیار ساده و تأثیرگذاری مسئولیت اجتماعی سازمانی CSR خود را اجرا می‌کند.