موفقیت در شبکه های اجتماعی چیست؟

وقتی که شما شروع به فعالیت در شبکه های اجتماعی می‌کنید، به چه چیزی فکر می‌کنید؟
– چگونه به بیش از 20000 طرفدار برسید؟
– شاید هم به زیر 1000 طرفدار فکر میکنید؟

social netowork

به هرحال سریعا مسیر فکری خود را تغییر دهید، البته طرفداران پارامترهای هدف شما هسنتد ولی هدف شما چیزی فراتر از اینهاست و موفقیت در شبکه های اجتماعی تعداد طرفدران شما نیست.
بلکه ماندگار شدن شما مهمتر از این اعداد است,پس دست از شماردن بردارید و به این فکر کنید که چه تعدادی از دنبال کننده های شما در مطالب شما مشارکت میکنند.
وقتی که مشتریان شما شروع به مشارکت میکنند و محتوا و مطالب شما را گسترش میدهند شما موفق به وسعت دادن نام برند خود در شبکه های اجتماعی شده اید و این موضوع به خودی خود طرفداران شما را افزایش میدهد.

بگذارید با یک مثال توضیح دهم:
بر فرض که یک شرکت کوچک با 10 کارمند در یک شبکه اجتماعی 1000 طرفدار دارد که 190 نفر از آنها در صفحه مربوطه فعال هستند. حال همین شرکت در حالتی دیگر 500 طرفدار دارد و 95 نفر فعال در صفحه ای شرکت.
حال به نظر شما رسیدگی به کدام گروه راحتتر است؟ مسلما شما هم با من موافقید که گروه کوچکتر را با هزینه و نیروی کمتری میتوان خوراک داد و زیر نظرشان گرفت با این اصل که هر دو گروه قرار است یک کار کنند و آن انتشار محتوای شماست با این تفاوت که در دومین مثال بهره وری و اثربخشی شما بیشتر است.

social-network-study

قدرت یک نفربه یاد داشته باشید که در شبکه های اجتماعی فقط یک نفر میتواند کاری را انجام دهد که قرار است صدها نفر انجام دهند. ممکن است فقط با یک نوشته در مورد شرکت شما توسط یک نفر و پیوستن و مشارکت دیگران به آن دروازه ایی را برای شما بگشاید که شاید صدها نفر نتوانسته باشند اینکار را برای شما انجام دهند.

جلب طرفدار معمولا وقتی طرفداران به یک صفحه میپیوندند که چیزی متفاوت باشد. حال پیشنهاد من این است که شروع کنید به ایجاد محتوا و هرچه بیشتر اینکار را انجام دهید تا متوجه شوید کدام مطالب شما بیشترین طرفدار را دارد و بدین ترتیب شما به زودی سبک خود را بهبود میدهید و طرفدارانتان بیشتر میشود و این راهی است که در آخر باید به این ختم شود که فروش شما بالا رود و نه اینکه هزینه های شما افرایش یابد.