مک‌دونالدز و تبلیغات چاپی برای مک‌کافی McCafe

مک‌دونالدز McDonald’s برای معرفی محصول مک‌کافی McCafe در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ اقدام به انتشار تبلیغات چاپی زیر کرده است.
در این تبلیغات چاپی از شعار “WakeUp – بیدار شو” با هدف معرفی نوشیدنی قهوه مخصوصِ صبح استفاده شده است.
سه سایز لیوان مک‌کافی McCafe از مک‌دونالدز به خوبی با عناصر مرتبط با استعاره به حجم لیوان‌های موجود از هم جدا شده‌اند:
McCafe-Wake-Up-Animals
McCafe-Wake-Up-Race
McCafe-Wake-Up-Music