میزان استفاده از شبکه های اجتماعی Social Media

AudienceProject داده آماری را منتشر کرد که بر اساس آن میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را مشاهده خواهید کرد. این آمار بر اساس پرسش از 1757 نفر که روزی چندبار به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند تهیه شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید فیس بوک (facebook) با کسب 53% از آرا، با اختلاف نسبت به سایر رقبا در صدر جدول قرار گرفته است.

در جایگاه دوم نیز واتساپ (whatsapp) که البته مالک آن نیز فیس بوک است، قرار دارد. دیگر برند متعلق به مجموعه فیس بوک یعنی اینستاگرام نیز در جایگاه پنجم محبوبترین شبکه اجتماعی در آمریکا قرار دارد.

نمودار زیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برتر در آمریکا را نمایش می‌دهد.

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی