نشنال جئوگرافیک و دیومدیا: کمپین حمایت از حیوانات

وب‌سایت دیومدیا با همراهی نشنال جئوگرافیک دست به اجرای کمپین حمایت از حیوانات زده‌اند.
در این کمپین عکس‌های حیوانات مختلفی نمایش داده شده است که در حال عکسای به صورت عکس‌از‌خودی یا سلفی هستند.

دیومدیا یک دایرکتوری بزرگ از عکس است و بسیاری از عکس‌های نشنال جئوگرافیک را در خود جای داده است.
Diomedia-National-Geographic-Bear-682x1024
Diomedia-National-Geographic-Gorilla-682x1024
Diomedia-National-Geographic-Kangaroo-682x1024
Diomedia-National-Geographic-Koala-682x1024
Diomedia-National-Geographic-Panda-682x1024
وب سایت دیومدیا: www.diomedia.com.br