هواپیمایی کی‌ال‌ام KLM آرزوی خلبانی شما را محقق می‌کند

شرکت هواپیمایی کی‌ال‌ام KLM با یک طراحی بیلبورد ساده،‌ تجربه خلبانی یک هواپیمای مسافری را برای مخاطبین شبیه‌سازی کرد.

این کمپین خلاقانه از کی‌ال‌ام اینگونه تعریف شده بود:
– همیشه از زمان کودکی با دیدن یک هواپیما در آسمان ذوق زده می‌شدیم
– آرزوی خلبان شدن را در سر می‌پروراندیم
– حالا هواپیمایی کی‌ال‌ام KLM این آرزو را برای شما محقق می‌كند.
– در آخر نیز آرزویی دیگری برای شما به حقیقت می‌پیوندد ….

مطالعه بیشتر: تجربه پرواز فرست کلاس برای همه

KLM-A-Dream-of-Streams
در این کمپین هواپیمایی کی‌ال‌ام KLM با برافراشتن یک بيلبورد ساده از یک هواپيما در آسمان، توجه مخاطبین را به خود جلب می‌كرد.
مخاطبین با حضور در قسمتی مجزا که به یک دسته هدایت‌كننده هواپيما مجهز است با به‌حركت درآوردن دسته، دودی از هواپیمای داخل بيلبورد خارج شده و حالت پرواز برای مخاطبین شبیه‌سازی می‌شد.

مطالعه بیشتر: بلیط رایگان در کمپین کی ال ام

نکته دیگر اینکه، از میان خلبانان این کمپین یک نفر به‌صورت تصادفی با به‌حركت درآوردن هواپیما، برندۀ بلیط سفر به اروپا برای دونفر می‌شد.

ويدئو تجربه پرواز با هواپیمای کی‌ال‌ام KLM :

همانطور که طبق روال این نوع از کمپین‌های چریکی می‌بینیم، كم هزینه بودن، شاد كردن مخاطب، ماندگاری در ذهن مخاطب، ايجاد بستر تبلیغات ویروسی و دهان به دهان و در نهایت انتشار خبر و ويدئویی در آن دیده می‌شود.