پشتی باراد درست است اما پشت سیستم نادرست!

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

اگر تجربه تکیه بر پشتی باراد را داشته باشید، حتماً تصدیق می‌کنید در نشستن‌تان تحولی رخ می‌دهد.
تبلیغ درستِ درست است، و محصول علمی و با کیفیت طراحی شده است و اکثر افرادی که از این پشتی استفاده کرده اند از آن رضایت خود را اعلام کرده اند، اما نمی‌دانم سازندگان تیزر تبلیغاتی پشتی باراد چرا تلاش نکردند که درست عمل کنند؟
barad
در این تیزر مرد کارمندی که مشغول کار پشت سیستم است. اگر کمی، فقط کمی دقت کنید، پشت مانیتور سیستمش هیچ کابلی متصل نیست و چهره‌اش حکایت از یک روز کاری دشوار دارد و انجام فعالیت‌های کاری با نشستن مداوم پشتِ سیستم آزارش داده است و این در حالیست که اصلاً کابلی نیست که مانیتورش را به جایی وصل کند.
barad-banner
این قصه و گاف در تیزرهای مختلف پشتی باراد که اتفاقاً پخش خوب و مکرری هم در رسانه ملی دارد دیده می‌شود.
ای کاش سازندگان تیزرهای ایران، فقط کمی واقع‌بینی داشته و قراردادن بازیگران در شرایط عینی زندگی مخاطب را به محصولی که تبلیغش را می‌کنند نزدیک کرده تا مخاطب که قرار است نقش مشتری را به عهده بگیرد در تصمیم خود کمترین تردید را داشته باشد.

هر چقدر مخاطب بین خود محصول تبلیغ شده فاصله بیشتری حس کند میزان قطعیتش برای خرید آن محصول کم می‌شود. این گاف‌ها و بی توجهی‌ها در بسیاری از تیزرهای تلویزیونی دیده می‌شود. این بار نگاه ما رفت سمت پشتی باراد!

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0