کانن جهان را در چشم مردم بازتاب داد…

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

انسل آدامز Ansel Easton Adams عکاس مشهور آمریکایی می‌گوید: در هر عکس دو نفر حضور دارند، یکی عکاس و دیگری بیننده.

کانن Canon بر اساس جمله یک تیزر تبلیغاتی جالب ساخته است.
در تیزر به این موضوع اشاره می‌شود که هر یک از 7 میلیارد انسان روی زمین با یک دید منحصر به فرد به دنیا نگاه می‌کند.
canon-eyeballs-final-hed-2014
هیچکس مثل شما نگاه نمی کند – No one sees it like you شعاری است که در این تیزر تبلیغاتی به آن اشاره می‌شود.

واقعیت هم این است که هر نفر می‌تواند از یک منظره یک برداشت جداگانه داشته باشد و هزاران عکس را تنها از همان منظره گرفت که هیچکدام شبیه دیگری نباشد.
نظر شما چیست؟
558899-l-1375415376
558898-l-1375057960

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0
بیشتر بخوانید:  تغییرات سمپلینگ در دوران کرونا