نمونه‌هایی از کمپین بازاریابی چریکی GUERILLA MARKETING

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

بازاریابی چریکی GUERILLA MARKETING در تمام دنیا مورد استقبال برندها قرار گرفته است و این روزها می‌بینیم که برندهای کوچک و بزرگ دست به اجرای کمپین با رویکرد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی می‌زنند.

متأسفانه در کشور ما همچنان بازاریابی سنتی یکه‌تاز بازاریابی و تبلیغات است و برندهای داخلی شجاعت آزمون این نوع بازاریابی مدرن را ندارند.

در اینجا به چندین نمونه از بازاریابی چریکی اشاره می‌کنم:
Bounty
Bounty
Ford F-150
Ford-F-150
Forma Total Gym
Forma-Total-Gym
King Kong 3D
King-Kong-3D
Nikon
Nikon
Parkinson’s Victoria
Parkinsons-Victoria
Peugeot 308
Peugeot-308
Sharpie
Sharpie
Swiss Cancer Foundation
Swiss-Cancer-Foundation
Volkswagen
Volkswagen
WeightWatchers
WeightWatchers
Fitness First
main-qimg-fd2853fd436d42fb337f90c70698dc4d
Discovery Channel
main-qimg-b79082846ec88cde6beae0aaf7db944e
Unicef
main-qimg-6ac35aa90c96f7e3fa698ad2ebfec33d
Elmex
main-qimg-2b8296027401fcede8fd0b148578eb3c
Arkaden
main-qimg-2b83923a243ca02e49df4fe1b68797de
YKK
e75195eb918d8d72fa39c01985fa76d6

121

امیداورم در ایران نیز برندها دست به اجرای کمپین‌های چریکی بزنند.

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0