کمپین ایکیا نقاشی کودکان را به عروسک تبدیل کرد Ikea

به‌کمک کمپین ایکیا Ikea نقاشی رویایی 10 کودک به عروسک‌های واقعی تبدیل شدند و از این پس در راستای کمپین عروسک‌های نرم برای تحصیل به فروش می‌رسد.
kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-5
پس‌از اینکه 10 نقاشی از سراسر جهان به مرحله فینال رسیدند و انتخاب شدند، طراحان ایکیا شروع به ساخت و تبدیل کردن آنها به شکل عروسک‌هایی واقعی کردند.

کمپین عروسک‌های نرم برای تحصیل از ایکیا برای 12 سال است که در حال اجرا است اما این اولین بار است که عروسک‌ها بر اساس نقاشی خود بچه‌ها طراحی شده‌اند.

مطالعه بیشتر: نقاشی خیابانی یک هنر است

قابل توجه است که در این کمپین ایکیا به‌ازای فروش هر یک عروسک مبلغ یک دلار به یونیسف UNICEF پرداخت می‌شود.

kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-53

kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-57

kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-58

kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-56

kids-drawings-turned-into-plushies-soft-toys-education-ikea-54