کمپین بازاریابی پارتیزانی اورنجینا : دنیا را تکون بده!

کمپین بازاریابی پارتیزانی اورنجینا

اورنجینا Orangina یکی از برندهای نوشیدنی است که تلاش کرده‌ است جایگاه خود را با رقبا متمایز کند و برای رسیدن به این جایگاه کمپین‌های مختلفی را اجرا کرده است. اورنجینا در کمپین بازاریابی پارتیزانی جدید خود هدفش را عصبانی کردن مشتریان قرار داده است!!

دستگاه فروش اتوماتیک اورنجینا در مراکز مختلف قرار گرفته است و مردم می‌توانند با انداختن سکه در دستگاه یک بطری اورنجینا تحویل بگیرند و بنوشند. اما ظاهراً دستگاه فروش اتوماتیک خراب است و مشتری از این بابت عصبانی می‌شود! اما داستان اصلی چیز دیگری است!

مطالعه بیشتر: بازاریابی پارتیزانی از مینی

در بالای دستگاه نمایشگری است که به مخاطب اعلام می‌کند که برای دریافت اورنجینا باید دستگاه را تکان بدهید (Shake the dispenser).
مشتری با حرکت دادن ‌می‌تواند اورنجینای خود را دریافت کند اما به شرطی که به اندازه کافی دستگاه را تکان دهد!

اورنجینا در راستای شعار برند خود این کمپین را راه‌اندازی کرده است و عملاً از این طریق مخاطب را با شعار برند به چالش کشیده است. همچنین با این کار پالپ درون ظرف اورنجینا تکان می‌خورد و آبمیوه آماده نوشیدن است.

خلاقیت در ایده‌پردازی و ارتباط بین این کمپین بازاریابی پارتیزانی با شعار برند اورنجینا از نقاط مثبت آن است.

ویدئوی وایرال کمپین پارتیزانی اورنجینا را ببینید: