کمپین بازاریابی گوش دادن به موسیقی Ural Music Night

در فستیوال موسیقی Ural Music Night از یک ایده خلاقانه برای برگزاری کمپین بازاریابی و معرفی فستیوال استفاده شد.
ural-music-awards-3
در این رویداد با استفاده از فرکانس‌های ایجاد شده از صدای سازهای موسیقی یک سری کدهای آنالوگ تولید می‌شود که توسط نرم‌افزاری به نام music night و بدون احتیاج به اینترنت آنها را به نت‌های موسیقی تبدیل می‌کند.
ural-music-awards-2
این کدها به صورت پوستر و تصویر در دوره فستیوال چاپ و منتشر شدند. این اولین باری است که از پوسترها صدا تولید می‌شود.
جالبی این کدها در این است که با چاپ آنها در هرجایی مخاطب می‌تواند به شنیدن موسیقی بپردازد، از بدنه قطار مترو بگیرید تا روی دیوار و لباس.

ویدئوی معرفی کمپین بازاریابی این فستیوال را ببینید: