کمپین تبلیغاتی: کارهایی که مادران انجام می دهند

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

صبر نکنید تا روز مادر شود و به مادر خود زنگ بزنید!
این شعار یک کمپین تبلیغاتی است که توسط موسسه خیریه نگهداری از کودکان بی سرپرست SOS Children’s Villages معرفی شد.
SOS_Kinderdorf_International_NEG_Englisch
در این کمپین کودکان این موسسه نقش رفتارها و نگرانی های مادران را بازی می کنند و به مخاطب یادآوری می کنند که مادران شما همیشه و در هر وضعیتی نگران شما هستند.

پیام این کمپین تبلیغاتی این است که میلیون ها فرزند در جهان زندگی می کنند که در حسرت مادر داشتن هستند و شما که مادر دارید قدر آن را بدانید و همین حالا با او تماس بگیرید و بگویید که چقدر او را دوست دارید:
“صبر نکنید تا روز مادر شود و به مادر خود زنگ بزنید!”

ویدئوی این کمپین تبلیغاتی را ببینید:

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0