کمک‌های خیریه شما به ثمر می‌نشیند

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

یک موسسه آلمانی به نام Caritas Hildesheim برای جذب کمک‌های خیریه دست به چاپ یک سری پوستر و فلایر زده است.
در طراحی این پوسترها سعی شده است به مخاطبان یادآوری شود که کمک‌های خیریه آنها به افراد بی‌بضاعت، خرج تهیه لباس، اسباب بازی و … می‌شود.

شعاری که برای این پوسترها در نظر گرفته شده است: Unfold your charity
caritas_plakat_a4_140227_english_3_aotw
caritas_plakat_a4_140227_english_2_aotw
caritas_plakat_a4_140227_english_1_aotw

در فلایر این کمپین نیز، فرم و اطلاعات مربوط به حساب موسسه، برای کمک کردن، پیوست شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با جدا کردن آن قسمت و پر کردن اطلاعات به دیگران کمک کنند.
cartias-flyer

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0