کوکاکولا نام شما را تتو می‌کند! Coca-Cola

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0

کوکاکولا Coca-Cola سعی می‌کند کمپین بازاریابی خود با نام به اشتراک‌گذاری کوک The Share a Coke را در هر منطقه بومی‌سازی کند تا اثرگذاری آن چندین برابر شود.

این‌بار کوکاکولا تلاش کرده است تا در کشورهای آمریکای لاتین همچون پرو کمپین بطری با نام خریدار را کمی بومی‌سازی کند. چیزی که در کشورهای لاتین برای مردم بسیار مهم است نام‌خانوادگی و خاندان آنهاست و بسیار به نام خود افتخار می‌کنند.
Tattoo-can_coca_ideesdebiz
ad_34516765_78b2b113de15655e_tn
CocaCola_TheHeritageTattooCan15
همین موضوع سبب شده است تا کمپین نام‌گذاری بطری‌های کوکاکولا کمی در کشورهای لاتین تغییر کند. در این کشورها بطری‌های نوشابه کوکاکولا با نام‌های خانوادگی معروف حک شده و به مشتریان عرضه می‌گردد، اما تمام نام‌ها برعکس است! این‌بار کوکاکولا بجای چاپ یک نام، از یک جوهر به عنوان تتوی موقت استفاده کرده است تا افراد خانواده بتوانند نام خود را روی بدن خود حک کنند.

ویدئوی مربوط به کمپین بازاریابی کوکاکولا را ببیند:

به این مطلب رای دهید:
میانگین: 0