یک نیمکت در حمایت از بی‌خانمان ها

raincity banner

یک موسسه خیریه مستقر در کانادا با نام “RainCity Housing” دست به اجرای کمپین تبلیغات محیطی در حمایت از بی‌خانمان ها زده است.
در این کمپین یک پوستر با UV و جوهر درخشنده در شب “glow-in-the-dark” چاپ شده است.

عملکرد آن به صورتی است که در روز و هنگامی که خورشید بر فراز آسمان می‌تابد، نوشته‌ای که بر بالای نیمک مشاهده می‌شود عبارت روبروست: « این یک نیمکت است »
ولی در شب‌هنگام که تاریکی پهنۀ آسمان را فرا می‌گیرد و بی‌خانمان ها به دنبال جایی برای خواب می‌گردند، نوشته‌ای که روی پوستر ظاهر می‌شود: « این یک تخت خواب است »
ads

شعار این موسسه خیریه نیز با این کمپین همخوانی دارد: خانه‌ای برای همه (a home for every person)
raincity-ad

اگر دوست دارید در مورد این موسسه خیریه بیشتر بدانید به وب‌سایت رین‌سیتی سر بزنید.

مشخصات خالق این اثر:
آژانس تبلیغاتی: Spring Advertising, Vancouver, Canada
مدیر ایده: Rob Schlyecher
مدیر هنری: Jeremy Grice
تاریخ نشر: July 2013