کمپین تبلیغاتی یونیسف unicef با موضوع رسیدگی به کودکان نیازمند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف UNICEF یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه را اجرا کرده است. طرح‌های این کمپین تبلیغاتی یونیسف با شعار Reach out to a child in needبا موضوع رسیدگی به نیازمندی کودکان و البته مشارکت مالی در این کار با استفاده از تلفن‌های همراه است.

مطالعه بیشتر: کمپین حمایت از کودکان نیازمند

طبق آمار و ارقام جهانی ۵۰ میلیون کودک در جهان در سرزمین خود زندگی نمی‌کنند و نیازمند کمک هستند. این کمپین تبلیغاتی یونیسف به‌شکلی سریع و گویا حمایت از طریق تلفن همراه را نشان می‌دهد.

کمپین تبلیغاتی یونیسف

unicef_hand2_aotw

مطالعه بیشتر: کمپین یونیسف برای کودکان گرسنه

unicef_hand3_aotw