بستن

ایده تبلیغاتی

ikea-instagram-final-hed-2016
بازاریابی

کمپین اجتماعی ایکیا: مردم در قرن هجدهم اینگونه اینستاگرام می کردند!

وقتِ شام است! صبر کنید، کاری نکنید! یکی اول باید عکس بگیرد. آخرین کمپین اجتماعی برند ایکیا Ikea بانام "بیایید آرامش داشته باشم" یا "lets relax" نگاهی می‌کند به این‌که
بیشتر بخوانید