بازاریابی محتوا

نوشتن تیتر برای محتوا

۱۰ راهنمای نوشتن تیترها برای تولید محتوای فراموش نشدنی – قسمت دوم

در قسمت اول این مطلب، 4 راهنمایی برای نوشتن تیتر برای تولید محتوا معرفی کردیم، در این قسمت از مطلب 4 مورد دیگر را معرفی خواهیم کرد. عناوینی بنویسید که...

زمان مطالعه 3 دقیقه
تولید محتوا

۱۰ راهنمای نوشتن تیترها برای تولید محتوای فراموش نشدنی – قسمت اول

یک عنوان گیرا و کنجکاو کننده ابزاری باارزش برای تولید محتوا محسوب می‌شود. در حقیقت، جلب توجه دیگران با عناوین ضعیف و کسل کننده تقریبا غیرممکن است. بر اساس نظر...

زمان مطالعه 3 دقیقه

بازاریابی محتوا و آژانس های بازاریابی : پیش‌بینی ها، روندها و چالش های پیش‌رو

بر اساس نظرسنجی اخیر شرکت CopyPress از 300 آژانس بازاریابی که برای سازمان‌ها و برندهای معتبر فعالیت می‌کنند، حدود 84 درصد آنها انتظار دارند که محتوا در طول زمان برای...

زمان مطالعه 2 دقیقه