چند وقتی است که بیلبوردهای شهری تبدیل به رسانه‌هایی برای فرهنگ‌سازی جامعه شده‌اند که این‌کار در نوع خود جای تحسین و قدردانی دارد. اما نکته این است که در هنگام...