سیستم گوگل ادوردز AdWords منبع اصلی درآمد گوگل بوده و 97 درصد درآمد گوگل را که معادل 32.2 میلیارد دلار است را تشکیل می‌دهد. نحوه عملکرد این سیستم اینگونه است...