بستن

بانکداری الکترونیکی

IMG_1357
تبلیغات

بررسی تبلیغات خدمات الکترونیک بانک‌ها: یک مفهوم، چندین بیان!

با فراگیرشدن ابزارهای الکترونیکی و اینترنت، شرکت‌های تجاری نبز دست به کار شدند و برای جذب بیشتر مشتریان از این ابزارها استفاده کردند. از جمله این شرکت‌ها، مؤسسات مالی هستند.
بیشتر بخوانید