بیلبورد شهری

اکران نوروزی بیلبوردهای شهری

فعالان عرصه تبلیغات وقتی قرار است برای یک مؤسسه تجاری برنامه‌ریزیِ تبلیغات شهری روی بیلبوردهای شهری داشته باشند حتماً بزرگراه‌ها و اتوبان‌هایی را انتخاب می‌کنند که محل تردد تعداد زیادی...

زمان مطالعه 3 دقیقه