اگر صاحب یک کسب‌و‌کار بزرگ و جهانی باشید، برای مشتریان خود چه کاری انجام می‌دادید؟ آیا به مشتریان کنونی اکتفا می‌کنید؟ نوع تبلیغات خود را در کدام بخش متمرکز می‌کنید؟...