سفیر برند در بازاریابی

تب داغ حضور ستارگان در تبلیغات به نام سفیر برند به کام آژانس تبلیغاتی

با رفع ممنوعیت حضور ستارگان در تبلیغات، هرچند می‌توان خوشحال بود که روزهای خوبی در حوزه تبلیغات خواهیم داشت اما از طرفی دیگر هنگامی که بعنوان صاحب برند برای مشاوره...

زمان مطالعه 3 دقیقه