بستن

شبکه بازار

banner-tv

آیا بینندۀ تلویزیون فدای سیاست‌های جذب آگهی در رسانۀ ملی می‌شود؟

تبلیغات در تلویزیون با توجه به تعداد مخاطب و ظریب نفوذش همیشه درصدر رسانه‌های تبلیغاتی قرار می‌گیرد و همیشه جزو گرانترین نوع تبلیغات محسوب می‌شوند . اما تبلیغات تلویزیونی به
بیشتر بخوانید