شرکت طبیعت زنده (سینره) در راستای اهداف بازاریابی خود اقدام به ارائۀ طرح باشگاه مشتریان نموده‌است. در این طرح، فعالان در زمینۀ فروش محصولات سینره بصورت خودکار عضو این باشگاه...