برند آبمیوه سن ایچ و تبلیغ نوید

رابطه عجیب نوید محمدزاده با سن ایچ و دستمزد 800 میلیونی! (بررسی وضعیت برندهای آبمیوه در فضای آنلاین – دوره دوم – خرداد 1399)

برند آبمیوه سن ایچ با انتخاب نوید محمدزاده به عنوان سفیر برند خود، دور جدیدی از برندینگ را آغاز کرده است. از سوی دیگر رانی…