آمار رسمی مطالعه در ایران زیر 20 دقیقه است که با توجه به رتبه اول سرانه مطالعه در جهان به میزان 90 دقیقه برای کشور ژاپن، این آمار بسیار ناامیدکننده...