بستن

IranTalent.com

gozaresh
آمار و ارقاممقاله

سایت استخدامی ایران تلنت IranTalent.com و گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور

در سال 1398 سایت ایران تلنت یک بازنگری در ساختار رابط کاربری وب سایت خود کرد همچنین بسیاری از گزارشات ایران تلنت دیگر به شکل رایگان قابل استفاده نیست و
بیشتر بخوانید